Pages

Friday, March 25, 2011

SUMBANGSARAN

    • Salah satu kaedah penyelesaian masalah
    • Juga dikenali sebagai pecambahan fikiran tentang sesuatu topik,
    • Ahli kumpulan memberi pendapat/idea terhadap sesuatu topik perbincangan,
    • Sesi buzz boleh digunakan untuk mendapatkan idea yang boleh menyelesaikan masalah,
    • Guru mengemukakan satu/beberap topik perbincangan berbentuk soalan bermasalah,
    • Guru memberi garis panduan untuk mengadakan perbincangan,
    • Murid-murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil (6-10 orang)
    • Setiap kumpulan akan diberikan satu topik perbincangan,
    • Semua ahli digalakkan menyumbangkan idea / pendapat berkaitan dengan topik tersebut oleh pengerusi kumpulan,
    • Semua idea-idea dicatatkan oleh seorang pelapor/murid dalam kumpulan kecil itu,
    • Selepas selesai, kumpulan-kumpulan kecil akan bergabung semula bagi mempertimbangkan dan menilai setiap cadangan yang dikemukakan.
    • Pada peringkat akhir, guru akan membimbing murid membuat keputusan/rumusan yang kemudian direkodkan dalam buku nota mereka.

0 katakata:

Post a Comment