Pages

Thursday, March 31, 2011

PROJEK

  • Pengubahsuaian daripada kaedah penyelesaian masalah yang dikemukakan oleh John Dewey,
  • Hasil pembelajaran murid akan jadi lebeih berkesan jika mereka menaruh minat dan bersedia untuk melasanakan aktiviti pembelajaran yang dirancangkan degan menarik,
  • Murid-murid belajar melalui aktiviti permainan, kerja praktik, kajian dan lawatan.
  • Kemahiran-kemahiran asas perlu dikuasai dahulu seperti mengira purata, memerhati dan merekod.
  • Projek boleh dilaksanakan secara individu atau kumpulan kecil,
  • kaji selidik adalah contoh projek – memerhati, mengumpul maklumat, menganalisis, mentafsir data dan membuat rumusan.

0 katakata:

Post a Comment