Pages

Saturday, March 26, 2011

SESI BUZZ

  • Suatu aktiviti perbincangan yang terdiri daripada beberapa kumpulan kecil,
  • Setiap kumpulan kecil biasanya mengandungi seorang pengerusi, seorang pelapor dan beberapa orang ahli.
  • Sesi buzz biasanya dimulakan selepas guru mengajar sesuatu pelajaran.
  • Murid akan membincangkan topik yang diberikan oleh guru dalam sesi buzz,
  • Dalam proses perbincangan, ahli kumpulan digalakkan menyumbangkan idea / pendapat berkaitan dengan topik yang diberikan,
  • Semua idea-idea dicatatkan oleh seorang pelapor/murid dalam kumpulan kecil itu,
  • Selepas perbincangan, kumpulan-kumpulan kecil akan berkumpul semula dalam kumpulan besar untuk mengadakan satu perbincangan am,
  • Murid-murid akan membentangkan pendapat kumpulan masing-masing,
  • Pendapat-pendapat diselaraskan  dan dipersetujui akan dikemukakan kepada guru yang akan membuat rumusan dipapan putih untuk catatan murid,

1 katakata: